Lent of hope and (vergane) glory

Image

In rap tempo verdwijnt vrijwel al het geboomte van Fort Beneden Lent gelegen aan de oosterhoutsedijk en Zaligerstraat (gld)

Image

Decennia lang was dit dichtbegroeide fort een paradijs voor vogels en andere dieren, jarenlang gaf een bordje bij de ingang geplaatst door Staatsbosbeheer aan dat dit een kwetsbaar gebied was en niet betreden mocht worden,

onderhoud werdt niet gepleegd omdat de natuur zonder menselijk ingrijpen zijn gang moest kunnen gaan. vele soorten vogels en andere dieren foerageerden hier of hadden er hun broed of schuilplaats (zie Waarnemingen Fort beneden lent ) een klein paradijsje voor alles wat kroop, vloog, groeide en bloeide.

Dit alles moet wijken voor cultuur historie ( Bomenkap Fort beneden Lent ), dat Staatsbosbeheer een paar bomen laat staan heeft generlei waarde, de aantrekkingskracht voor vogels (uilen,spechten,roofvogels etc) en vleermuizen die uitging van deze bomen met horsten en holtes lag hem vooral in de beschutting waarin deze bomen stonden, nu blijven er straks een paar geïsoleerde bomen staan die door het verdwijnen van deze natuurlijke beschutting blootgesteld zijn aan weer en wind en daarom niet meer aantrekkelijk zullen zijn voor de vogels die er leefden.

Door deze rigoureuze ingreep zullen ook de bessen, zaden en myriaden aan insecten als voedsel verloren gaan voor de hier foeragerende en ter plekke verblijvende vogels en ander gedierte. Deze wilde biotoop is straks niet meer als een vrijwel levenloze omgrachte homp klei met en hier en daar een “gespaarde” boom.

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s