Oogstfeest CoBomen 9 november Lent

Kom ook!

Onze stichting geeft een Oogstfeest voor iedereen

In de boerenschuur in Lent vieren we de eerste oogst van Co-bomen!

Met een kampvuur, broodstokken en activiteit voor kinderen, maaltijd soep

en live muziek van Sweetvalley.

Wie weet kunnen we ook de 100e deelnemer van Co-bomen al verrassen…
Kom ook! We zien je graag!

Eigen sap van Co-bomen te koop

De oogst van 10 oktober, 100-en kilo’s appels en peren van

boomgaard het Hof van Holland,

hebben vele pakken sap opgeleverd. Het blijkt heerlijk te zijn!

Koop de sap op het oogstfeest

en je komt er de winter mee door.

Leden-prijs: 3 lt voor € 4,00
Niet-leden betalen € 6,00, ook voor 3 lt.

Op het feest:

– neem je jam/ chutny/ drankjes mee voor de ruilbeurs
– neem nieuwe leden mee (voor hen entree €2,-,

wordt wel verrekend met nieuw gezins-lidmaatschap 😉
– neem je recepten mee op A4 (verzamelen we in receptenboek)

Feestlocatie

Boerenschuur ‘Manneneiland’, Woerdsestraat 14, Lent (zie kaartje)
Start om 15.00 uur – Sluit om 21.00 uur
Entree leden en kinderen – gratis
Entree niet-leden – € 2,00

Advertisements

Over gewasbescherming bijen en mensen.

Er is de laatste tijd veel te doen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen die in de landbouw toegepast worden, was het voorheen zo dat ziektebestrijding bestond uit het oppervlakkig besproeien van landbouwgewassen en rasveredeling om insecten en ziekteverwekkers te weren, is men nu een stap verder gegaan door het zaad te impregneren met een bestrijdingsmiddel die door de hele plant opgenomen wordt, eigenlijk wil dat dus zeggen dat de plant giftig gemaakt wordt voor bepaalde levende organismen.

Rijst bij mij de vraag hoe selectief is dat gif eigenlijk, is het gif uberhaubt wel selectief.  maakt het gif de gewassen oninteressant voor de vermeende schadelijke organismen of dood het deze? wat is het gevolg voor de hogere voedselketen? herbivoren, insecten en zaadetende vogels, roofvogels en mensen.

Met andere woorden, als namelijk een geïmpregneerd zaadje al in staat is de gehele plant giftig te maken voor bepaalde organismen wat voor gevolgen heeft het op de lange termijn door accumulatieve inname bij mens en dier.

Neonicotinoiden en afgeleiden zijn wat ik tot dusver heb kunnen vinden breedspectrum giften. Het web is verzadigd van allerlei onderzoekingen naar de inzet en gevolgen van dit type landbouwgif. je ziet door de bomen het bos niet meer, belangrijk is bij dergelijke onderzoeken en daaraan verbonden conclusies is niet alleen te weten wie de schrijvers of opstellers zijn, maar ook wie de opdrachtgevers zijn. en of beide geen eigenbelang dienen, Hoe objectief zijn deze? dit geld voor zowel de voor als tegenstander van het gebruik van dit type giften.

Het is iedereen ter wereld duidelijk dat met het verdwijnen van de bij als soort de wereldvoedsel productie op het spel staat, en benevens een zeer grote impact zal hebben op de wilde flora en fauna. een hele keten staat op het spel.

Eerst richt ik me even op de landbouwgewassen omdat daar het gif ingezet wordt, de Nederlandse voedsel en warenautoriteit heeft een lijst samengesteld met voor bijen aantrekkelijke landbouwgewassen.

Rapport NVWA  Aantrekkelijkheid van landbouwkundige gewassen voor honingbijen voor het verzamelen van nectar en of pollen 

Dit zijn er nogal wat, nu is het nog uit te zoeken op welke van deze gewassen de bestrijdingsmiddelen met de zg Neonicotinoiden ingezet worden. (wordt vervolgt)

LENT OF HOPE AND (VERGANE) GLORY DL 2

Bij het doorzoeken van het web kwam ik een nota tegen waarin in niet mis te verstane bewoordingen ea werd verduidelijkt mbt de toekomst van het Fort beneden Lent.

quote “In het Groenplan zijn zogenoemde ecologische hotspots en dooraderingen gedefinieerd. Dit
zijn voor natuurwaarden waardevolle plekken in Nijmegen die beschermd en versterkt
dienen te worden. Ecologische hotspot 3 (Fort Beneden Lent) en 4 (uiterwaarden bij Lent)
grenzen aan het plangebied. Deze zijn waardevol vanwege hun flora en fauna en behoren eveneens tot de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000.”

Dus vrijwel totale kaalslag is wat men verstaat onder beschermen en versterken van voor natuurwaarden waardevolle plekken in Nijmegen

En geneuzel over het bewaren van de fruitbomen en zorgvuldige selectie enzovoort,  het mocht wat, ja! er staan een paar fruitboompjes op het binnen terrein dat is alles!!

Van de vele honderden bomen en struiken die er stonden worden voor de vorm slechts een handjevol bewaard, einde oefening dus voor deze ecologische hotspot.

Wat mij ook bevreemd is dat het niet is gecommuniceerd naar de media, Lentenaren en of Nijmegenaren. dat slechts 1 marginaal blogje van staatsbosbeheer rept van de op handen zijnde kaalslag.  Er derhalve geen mogelijkheid is geweest tot inspraak dan wel sturing,

Dat het in deze tijd dus zomaar zonder slag of stoot kan dat het besluit tot kaalslag als genomen door Staatsbosbeheer via een onderonsje met IVN en Stichting Menno van Coehoorn doorgang kan vinden.

Met als reden dat veel Lentenaren niet wisten dat daar een fort was? so watt! en vanwege Cultuurhistorie? (Menno van Coehoorn) het dus dan maar kaalgesloopt moet worden? en daarmee lak hebben aan regels rond habitat richtlijnen van bijvoorbeeld steenuilen waarvan het broed en foerageergebied beschermd zijn, en wat te denken van de groene en bonte spechten die daar huisden en vele andere beschermde vogels en dieren? dat telt ineens niet meer mee?  een artikeltje in de Lentse Lucht of het Gemeente blaadje Spronglevend was voldoende geweest als men het fort onder de aandacht had willen brengen onder ons Lentenaren.

De kaalslag die nu plaatsvind is een wel heel extreme manier om het fort onder de aandacht te brengen.

De bewuste nota “bestemmingsplan Nijmegen Kern Lent – Visveld” PDF

Versie              Datum
Voorontwerp:   19 april 2011
Ontwerp:          7 februari 2012
Vaststelling:      juni 2012

En ik vraag me af wat er sinds afgelopen juni is verandert  hoe om te gaan met de (voormalige) ecologische hotspot Fort beneden Lent.

Lent of hope and (vergane) glory

Image

In rap tempo verdwijnt vrijwel al het geboomte van Fort Beneden Lent gelegen aan de oosterhoutsedijk en Zaligerstraat (gld)

Image

Decennia lang was dit dichtbegroeide fort een paradijs voor vogels en andere dieren, jarenlang gaf een bordje bij de ingang geplaatst door Staatsbosbeheer aan dat dit een kwetsbaar gebied was en niet betreden mocht worden,

onderhoud werdt niet gepleegd omdat de natuur zonder menselijk ingrijpen zijn gang moest kunnen gaan. vele soorten vogels en andere dieren foerageerden hier of hadden er hun broed of schuilplaats (zie Waarnemingen Fort beneden lent ) een klein paradijsje voor alles wat kroop, vloog, groeide en bloeide.

Dit alles moet wijken voor cultuur historie ( Bomenkap Fort beneden Lent ), dat Staatsbosbeheer een paar bomen laat staan heeft generlei waarde, de aantrekkingskracht voor vogels (uilen,spechten,roofvogels etc) en vleermuizen die uitging van deze bomen met horsten en holtes lag hem vooral in de beschutting waarin deze bomen stonden, nu blijven er straks een paar geïsoleerde bomen staan die door het verdwijnen van deze natuurlijke beschutting blootgesteld zijn aan weer en wind en daarom niet meer aantrekkelijk zullen zijn voor de vogels die er leefden.

Door deze rigoureuze ingreep zullen ook de bessen, zaden en myriaden aan insecten als voedsel verloren gaan voor de hier foeragerende en ter plekke verblijvende vogels en ander gedierte. Deze wilde biotoop is straks niet meer als een vrijwel levenloze omgrachte homp klei met en hier en daar een “gespaarde” boom.

Image